Balıkesir Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü
Çağış Kampüsü
10145 / Balıkesir

Tel: 266-612-1000

Fax: 266-612-1215
Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Oğuz Gülseren                          Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ziya Merdan                             Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Şinasi ELLİALTIOĞLU                 TED Üniversitesi