Balıkesir Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü
Çağış Kampüsü
10145 / Balıkesir

Tel: 266-612-1000

Fax: 266-612-1215

Balıkesir Üniversitesi Fizik Bölümü

ADIM Fizik Günleri VI


ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu 30/03/2001 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi işbirliği ile kurulmuştur. Bu üniversiteler Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünde bir araya gelerek eğitim-öğretim, bilimsel-teknik ve sosyal-kültürel alanlarda işbirliği konularında birlikte hareket etmek üzere ADIM adı altında bir ortaklık protokolü imzalamışlardır.

Bu dört üniversiteye, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi ve 25 Aralık 2008 tarihinde Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Bölge Üniversite Rektörleri Toplantısı" neticesinde; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi katılmış olup, bu işbirliğinin adının ADIM olarak devam etmesine karar verilmiştir. Konsorsiyuma 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversitesi, 02 Nisan 2013 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleşen Rektörler Toplantısı neticesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 06 Aralık 2013 tarihinde Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Rektörler Toplantısı ile de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konsorsiyuma katılmıştır.

İmzalanan ADIM Protokolü; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak çözüm arayan üniversiteler tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. ADIM Üniversiteleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel üniversitelerarası etkinliklerde işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere bir araya gelmiştir.

ADIM Üniversiteleri Birliği Genel Koordinatörlüğü, Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Koordinatörlük tarafından; Konsorsiyuma üye Üniversitelerde gerçekleştirilecek olan toplantı bilgileri ile toplantıda alınan kararların ADIM Üniversitelerine bildirimi yapılarak, konsorsiyumun faaliyetlerinin duyurulduğu ve arşivlendiği bir merkez olarak işlevini sürdürmektedir. Ayrıca konsorsiyuma üye Üniversitelerde ADIM Birim Sorumluları belirlenerek, koordinasyonun daha hızlı ve etkin olması sağlanmıştır. ADIM Üniversiteleri web sayfası hazırlanarak yayınlanmıştır. Web sayfasında, gerçekleştirilen toplantılara ait kararlar yayınlanmakta, ayrıca geçmiş yıllara ait toplantı kararlarıyla toplantı arşivi oluşturulmaktadır. Bugüne kadar ADIM Üniversiteleri arasında birçok toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda Üniversitelerin karşılaştığı ortak sorunlar ve çözüm yolları belirlenmiş, ortak hareket etme yönünde kararlar alınmıştır. Bölümlerin kendi aralarında ortak doktora programları açılmıştır.

ADIM Üniversitelerinin Fizik bölümlerinin bir araya gelmesiyle ilki 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri I, ikincisi 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri II, üçüncüsü 2014 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri III, dördüncüsü 2015 yılında Dumlupınar Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri IV ve beşincisi 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri V adı altında düzenlenmeye devam etmiştir.

ADIM Fizik Günlerinin altıncısı 19 - 21 Temmuz 2017 tarihlerinde, Balıkesir Üniversitesi Fizik Bölümü bünyesinde gerçekleştirilecektir. Kongre, fizik alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel paylaşımlara ve ortak çalışmalar için iş birliği ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Kongremizin Onursal Başkanları Balıkesir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Belediye Başkanı Sayın Necdet Uysal, Pamukkale Üniversitesi emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Hasan Erdoğan'ın katılımlarıyla beraber Balıkesir Burhaniye’de güzel bir kongre olması dileğiyle, sevgi ve saygılar sunarız..

Doç. Dr. Mehmet Bayırlı         
ADIM Fizik Günleri VI Kongre BaşkanıAdım Fizik VI özet kitapçığını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

İndirmek İçin Tıklayınız